Thông báo về học bổng THẮP SÁNG NIỀM TIN In

Căn cứ thông báo của Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” của Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam, Trường thông báo chương trình học bổng “Thắp sáng niềm tin” dành cho sinh viên trong năm học 2012 – 2013 như sau:
1. Trị giá:
- Trị giá: 10.000.000đ/suất/năm
2. Đối tượng – Tiêu chuẩn:
2.1 Đối tượng
- Sinh viên năm thứ I năm học 2012 - 2013
- Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, có xác nhận hộ nghèo, không có khả năng lo cho con em học đại học (Quỹ sẽ đến nhà xác minh hoàn cảnh gia đình).
2.2 Tiêu chuẩn

- Tối thiểu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 03 năm liền tại cấp THPT, ưu tiên các em đạt danh hiệu học sinh giỏi 03 năm liền hoặc đạt danh hiệu học sinh giỏi các
cấp.
- Điểm thi đầu vào đại học từ 20 điểm trở lên cho 3 môn thi (không tính điểm ưu tiên, điểm mỗi môn tối thiểu phải >=5)
- Chưa được nhận học bổng tài trợ nào khác.
3. Thời gian – Địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian nộp hồ sơ: Hạn chót 20/9/2012. (xem lại thời gian vì quá gấp)
- Địa điểm nộp hồ sơ: P.CTCT&HSSV, A.109
- Kết quả: Công bố sau ngày 25/10/2012 tại website WWW.thapsangniemtin.vn
4. Hồ sơ học bổng bao gồm:
- Đơn xin học bổng (theo mẫu, truy cập trên website: WWW.thapsangniemtin.vn);
hoặc mượn photo tại P.CTCT&HSSV A109
- Bản sao công chứng hộ khẩu;
- Bản sao công chứng học bạ;
- Bản sao công chứng Giấy báo trúng tuyển;
- Bản sao công chứng sổ hộ nghèo;
- Thư giới thiệu của Trường hoặc giáo viên (nếu có).