CQ K35: Học bổng HK1 năm học 2012 - 2013 In

Trường ĐHSP TPHCM có Quyết định số 962/QĐ-ĐHSP-CTCTHSSV ngày 22/4/2013 về việc cấp học bổng HK1 năm học 2012 - 2013 cho các sinh viên. Theo đó, K35 ngành Giáo dục Tiểu học có 15 sinh viên được nhận học bổng (2.100.000đ/sinh viên):

 1. Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
 2. Tạ Thị Lương
 3. Trương Thị Thúy Ngân
 4. Đinh Thị Ngọc Phương
 5. Bùi Thị Thành
 6. Lê Thị Thảo
 7. Nguyễn Ngọc Bích Trâm
 8. Khương Thịnh Hiếu
 9. Lê Nguyễn Thùy Linh
 10. Vũ Ngọc Mai Nhi
 11. Đỗ Thị Nhung
 12. Phùng Thị Quỳnh Sen
 13. Bùi Phương Thảo
 14. Hoàng Thy Thơ
 15. Phạm Tường Yến Vũ.