Thông báo: SV K38 kiểm tra danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013 In

Ghi chú: Sinh viên K38 dò và kiểm tra danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2012-2013 trên trước khi có danh sách chính thức. Mọi thắc mắc liên hệ phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên.