Danh sách SV K38 khoa GDTH nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2012-2013 In

Danh sách SV K38 khoa GDTH nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2012-2013 như sau:

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN HB

1

K38.901.105

Trịnh Hoa Vân Phụng

3.150.000

2

K38.901.029

Trần Thanh Dư

3.150.000

3

K38.901.109

Nguyễn Ngọc Uyên Phương

3.150.000

4

K38.901.089

Huỳnh Thị Kim Ngọc

2.625.000

5

K38.901.123

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

2.625.000

6

K38.901.078

Trương Ngọc Linh

2.625.000

7

K38.901.086

Trần Thanh Nga

2.625.000

8

K38.901.090

Trần Thị Thảo Nguyên

2.625.000

9

K38.901.044

Nguyễn Thị Hiển

2.625.000

10

K38.901.098

Phan Ngọc Nhung

2.625.000

11

K38.901.012

Nguyễn Thị Kim Chi

2.625.000

12

K38.901.052

Phạm Thị Kim Huệ

2.625.000

13

K38.901.072

Quan Tố Liên

2.625.000

14

K38.901.151

Phùng Nguyễn Phương Trúc

2.625.000

15

K38.901.081

Nguyễn Thị Lộc

2.100.000

16

K38.901.064

Nguyễn Trần Diễm Kiều

2.100.000

Các bạn SV có tên trong danh sách nhận học bổng gửi số tài khoản cho lớp trưởng để lớp trưởng tổng hợp gửi lên khoa. Lưu ý: Số tài khoản phải thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú. Mọi thắc mắc liên hệ VPK gặp cô Như Hằng.