Danh sách SV nhận trợ cấp xã hội và danh sách SV K36, K37 nhận học bổng học kỳ 1 năm học 2012-2013 In

1. Danh sách SV được nhận trợ cấp 06 tháng đầu năm 2013

Stt

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Mức trợ cấp

1

K37.901.118

Nguyễn Thị Thoa

29/8/1993

100.000/tháng

2

K38.901.162

Phạm Phương Hồng Vân

22/02/1994

100.000/tháng

3

K36.901.102

Mai Trương Ngọc Trang

01/7/1992

100.000/tháng

2. Danh sách SV K36 nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013

Stt

MSSV

Họ và tên

ĐTBHT

Số tiền HB

1

K35.901.061

Ngô Thị Thanh Phương

3.38

2.625.000

2

K36.901.037

Vũ Kiệt

3.37

2.625.000

3

K36.901.108

Cao Lê Trúc

3.36

2.625.000

4

K36.901.009

Nguyễn Thị Thùy Dung

3.32

2.625.000

5

K36.901.008

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

3.31

2.625.000

6

K36.901.064

Nguyễn Thị Xuân Nở

3.29

2.625.000

7

K36.901.048

Phạm Trà My

3.26

2.625.000

8

K36.901.086

Trương Thị Thu

3.25

2.625.000

9

K36.901.044

Trần Thị Thu Lý

3.22

2.625.000

10

K36.901.001

Phạm Hồng Anh

3.21

2.625.000

11

K36.901.043

Nguyễn Thị Khanh Ly

3.2

2.625.000

12

K36.901.006

Trương Thị Minh Châu

3.19

2.100.000

13

K36.901.056

Nguyễn Thị Ngoan

3.19

2.100.000

14

K36.901.033

Nguyễn Thị Thanh Huyền

3.18

2.100.000

15

K36.901.025

Nguyễn Thị Thu Hiếu

3.17

2.100.000

3. Danh sách SV K37 nhận học bổng KKHT học kỳ 1 năm học 2012-2013

Stt

MSSV

Họ và tên

ĐTBHT

Số tiền HB

1

K37.901.130

Nguyễn Huy Thiên Thơ

3.67

3.150.000

2

K37.901.046

Trần Thị Tuyết Hương

3.52

2.625.000

3

K37.901.150

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

3.52

2.625.000

4

K37.901.163

Nguyễn Hải Yến

3.5

2.625.000

5

K37.901.047

Tạ Thị Mai Hương

3.46

2.625.000

6

K37.901.055

Phạm Thị Ngọc Lan

3.46

2.625.000

7

K37.901.133

Đỗ Ngọc Anh Thư

3.45

2.625.000

8

K37.901.100

Trương Nguyễn Như Quỳnh

3.42

2.625.000

9

K37.901.156

Nguyễn Tường Vi

3.42

2.625.000

10

K37.901.077

Mai Vũ Phương Thanh

3.4

2.625.000

11

K37.901.124

Bạch Thị Thanh Thúy

3.39

2.625.000

12

K37.901.099

Hồ Thanh Quỳnh

3.38

2.625.000

13

K37.901.152

Nguyễn Thị Ái Uyên

3.38

2.625.000

14

K37.901.079

Vũ Thị Bích Ngọc

3.33

2.625.000

15

K37.901.149

Nguyễn Thị Kim Tuyết

3.33

2.625.000

16

K37.901.050

Lê Thị Ngọc Kiều

3.31

2.625.000

17

K37.901.062

Nguyễn Thị Ngọc Linh

3.31

2.625.000

Lưu ý: Các bạn SV nhận học bổng nộp số tài khoản cho lớp trưởng để lớp trưởng  tổng hợp nộp lên khoa cho cô Như Hằng. Số tài khoản phải thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.