Danh sách SV K35 nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2012-2013 In

Các bạn SV K35 có tên trong danh sách nhận học bổng nộp số tài khoản cho lớp trưởng để lớp trưởng tổng hợp nộp lên khoa cho cô Như Hằng. Số tài khoản phải thuộc ngân hàng Agribank chi nhánh An Phú.

Stt

MSSV

Họ và tên

Số tiền HB

1

K35.901.013

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

3.150.000

2

K35.901.016

Phạm Thị Vân Hà

3.150.000

3

K35.901.037

Tạ Thị Lương

2.625.000

4

K35.901.062

Đinh Thị Ngọc Phương

3.150.000

5

K35.901.072

Bùi Thị Thành

2.625.000

6

K35.901.076

Đào Thị Thanh Thúy

2.625.000

7

K35.901.088

Nguyễn Ngọc Bích Trâm

2.625.000

8

K35.901.091

Trần Thị Tố Trinh

3.150.000

9

K35.901.038

Võ Thị Tuyết Mai

2.625.000

10

K35.901.093

Huỳnh Thanh Trúc

3.150.000

11

K35.901.101

Phạm Tường Yến Vũ

3.150.000