Học bổng Lawrence S.Ting In
Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting thông báo cấp 12 suất học bổng (SV học tập xuất sắc: 09 suất, SV hoàn cảnh khó khăn: 03 suất) với giá trị 10 triệu đồng/suất. Sinh viên K36, K37 và K38 (kể cả những sinh viên đã nhận trước đây) đều có thể nộp đơn, với điều kiện có kết quả học tập 2012-2013 đạt từ 3.2 trở lên với suất dành cho SV học tập tốt, từ 2.5 trở lên với suất dành cho SV học tập khá, có hoàn cảnh khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội, các hoạt động đóng góp và hỗ trợ cộng đồng. 

Hồ sơ xin học bổng gồm:
- 02 Đơn xin học bổng (1 bản tiếng Anh, 1 bản tiếng Việt, tải về tại website của Phòng Công tác chính trị & HSSV);

- Bảng điểm năm học 2012-2013;

- Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (tự viết);

- 02 Thư giới thiệu của 02 thầy, cô của trường (có ký tên xác nhận của Trường);

- Bản khai thành tích tham gia các hoạt động tình nguyện, đóng góp cộng đồng có xác nhận của Đoàn thanh niên - Hội SV trường, hoặc tổ chức xã hội, địa phương nơi tham gia, tổ chức từ thiện…;

- 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (tham khảo tại www.lawrencestingfund.org);

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách (có xác nhận của chính quyền địa phương thời hạn không quá 6 tháng tính từ thời điểm nộp hồ sơ).

Sinh viên quan tâm có thể nộp hồ sơ, hạn chót đến 16h ngày 08/09/2013 tại Phòng Công tác chính trị & HSSV (A109).