Thông báo: Danh sách được xét vào ở Ký túc xá năm học 2013-2014 In

Đề nghị các bạn sinh viên có tên sau đến phòng Công tác chính trị và Học sinh sinh viên (A109) gặp cô Hương, lấy giấy giới thiệu vào ở Ký túc xá:

1. K39.901.021 Bá Thị Mỹ Duyên

2. K39.901.029 Bá Công Ngọc Giàu

3. K39.901.056 Hán Thị Huê Huê

4. K39.901.237 Kiều Thị Thái Xuân

5. K39.901.157 Ngư Trung Tài

6. K39.901.013 Lê Thị Kiều Diễm

7. K39.901.026 Tạ Hoàng Anh Đào

Lưu ý: Đến ngày 24/10/2013 không làm thủ tục sẽ xóa tên. SV nào không có nhu cấu ở Ký túc xá cũng báo cho phòng CTCT&HSSV để sét SV khác.