Thông báo: V/v xét học bổng tài trợ In

Trường thông báo chương trình học bổng tài trợ dành cho sinh viên từ năm I đến năm V năm học 2013-2014 như sau:

A. Số lượng, trị giá:

1. Học bổng của Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh An Phú

- Số lượng: 12 suất

- Trị giá: 5.000.000đ/suất (SV K35, K36, K37, K38)

2. Học bổng Gia đình Nhà giáo Trần Thanh Đạm

- Số lượng: 12 suất

- Trị giá: 5.000.000đ/suất (SV K35, K36, K37, K38)

3. Học bổng Hội Doanh nhân Ấn độ

- Số lượng: 05 suất

- Trị giá: 5.000.000đ/suất (SV K35, K36, K37, K38)

4. Học bổng của ông Tạ Trung Quấc

- Số lượng: 05 suất

- Trị giá: 7.000.000đ/suất (chỉ dành cho SV K39)

B. Đối tượng, tiêu chuẩn

1. Đối tượng:

- Sinh vên từ năm I đến năm thứ V theo quy định của từng học bổng.

- Hoàn cảnh gia đình nghèo, khó khăn, có nỗ lực vươn lên trong học tập.

- Bản thân gặp khó khăn (bệnh nặng, khuyết tật), riêng trường hợp này sẽ xem xét hoàn cảnh thực tế của sinh viên, không khống chế về mức điểm TBC học tập hoặc điểm thi đầu vào.

- SV dân tộc ít người có hộ khẩu thường trú ở vùng đặc biệt khó khăn.

- Tích cực tham gia các họat động xã hội, đóng góp cho cộng đồng, các hoạt động tình nguyện.

- Chưa được nhận bất cứ một học bổng tài trợ nào trong năm học 2013-2014.

2. Tiêu chuẩn

2.1 Đối với SV các khóa 35, 36, 37, 38

- Điểm TBC học tập năm học 2012-2013 từ 7,0 và 2,5 trở lên; Tất cả các học phần đăng ký phải ở mức đạt. Đối với SV K35 chỉ tính điểm lần 1.

- Điểm rèn luyện từ 80 trở lên (loại tốt)

2.2 Đối với SV khóa 39

- Điểm thi tuyển sinh đối với các ngành không nhân hệ số: 19đ

- Điểm thi tuyển sinh đối với các ngành nhân hệ số: 26đ

- Không tính điểm ưu tiên

C. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 21/10/2013 đến 17h00 ngày 05/11/2013

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng CTCT&HSSV, A.109

- Thời gian trao học bổng: Dự kiến ngày 19/11/2013

D. Hồ sơ học bổng bao gồm:

- Đơn xin học bổng (theo mẫu, truy cập trên website: www.hcmup.edu.vn, hoặc địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. )

- Bảng điểm năm học 2012-2013 (do phòng Đào tạo cấp)

- Bản sao Giấy báo điểm (đối với SV năm I)

- Giấy chứng nhận, bản sao các giấy tờ chứng minh hoàn cảnh gia đình khó khăn, bằng khen, giấy khen, các thành tích hoạt động (nếu có).