Xét trợ cấp năm 2013 - 2014 In

 

Sinh viên thuộc các đối tượng xét trợ cấp nộp hồ sơ xin xét trợ cấp về văn phòng khoa GDTH cho cô Như Hằng (hạn chót ngày 05/6/2014) để tổng hợp nộp lên trường.
Sinh viên quan tâm có thể tải mẫu thông báo về việc xét trợ cấp, mẫu giấy chứng nhận hộ nghèo, mẫu đơn xin trợ cấp để hoàn tất hồ sơ cho việc xét trợ cấp.