Thanh toán công tác thi NCQ đến 04/4/2014 In

Khoa Giáo dục Tiểu học đã làm thủ tục thanh toán thù lao ra đề - chấm bài cho các lớp ngoài chính quy tổ chức thi trong giai đoạn trước 04/4/2014. Cụ thể, các Thầy Cô có tên trong bảng dưới đây vui lòng theo dõi tài khoản ngân hàng với nội dung chuyển khoản CT THI K.GDTH (mức tiền cụ thể vui lòng xem tại Văn phòng Khoa Giáo dục Tiểu học):

Đợt 04/4/2014

STT Cán bộ - Giảng viên Công việc Lớp Môn
0 Cao Bá Hoàng Đề, Chấm Bình Chánh 2 Anh văn 2
1 Hoàng Thị Tuyết Đề, Chấm Bình Dương 6 PP Tiếng 1
2 Ngô Đình Qua Đề, Chấm VB2 K3B ĐGKQHT
3 Nguyễn Đắc Thanh Đề, Chấm VB2 K3A ĐGKQHT
4 Phạm Hải Lê Đề, Chấm Bình Dương 6 CSNNH [2]
5 Phạm Thị Thu Thủy Đề, Chấm Bình Dương 6 PP Toán 2
6 Trần Đức Thuận Đề, Chấm VB2 K3A CSĐSHH
7 Trần Đức Thuận Đề, Chấm VB2 K3A PP Toán 1
8 Trần Đức Thuận Đề, Chấm VB2 K3B CSĐSHH
9 Trần Đức Thuận Đề, Chấm Bình Chánh 2 Hình học
10 Trần Đức Thuận Đề, Chấm VB2 K3B PP Toán 1
11 Trần Đức Thuận Đề, Chấm Bình Dương 6 PP Toán 1
12 Trần Hoàng Đề, Chấm Bình Chánh 2 Số học
13 Trương Thị Thu Vân Đề, Chấm Bình Dương 5 PP Tiếng 1 [2]

 

Đợt 03/4/2014

STT Cán bộ - Giảng viên Công việc Lớp Môn
1 Lê Phương Liên Đề, Chấm Bình Dương 5 Chuyên đề 1
2 Lê Phương Liên Đề, Chấm Bình Dương 6 Chuyên đề 1
3 Lê Phương Liên Đề, Chấm Bình Dương 6 Chuyên đề 3
4 Lục Văn Hào Đề, Chấm Bình Dương 6 Chuyên đề 4
5 Nguyễn Lương Hải Như Đề, Chấm Bình Dương 5 Chuyên đề 3
6 Nguyễn Thị Hà Thanh Đề, Chấm Bình Dương 6 Chuyên đề 2
7 Nguyễn Thị Nguyên An Đề, Chấm Thủ Đức 6 TCKT & PP
8 Phan Trường Linh Đề, Chấm Bình Dương 5 Chuyên đề 2
9 Trần Hoàng Đề, Chấm Bình Dương 5 Chuyên đề 4
10 Trương Thị Hoài Phương Đề, Chấm Bình Dương 5 Chuyên đề 5

 

Đợt 02/4/2014

STT Cán bộ - Giảng viên Công việc Lớp Môn
0 Bạch Văn Hợp Đề, Chấm VB2 K5B VHĐC
1 Bạch Văn Hợp Đề, Chấm VB2 K5A VHĐC
2 Bùi Hồng Hà Đề, Chấm VB2 K5A TLHĐC
3 Bùi Hồng Hà Đề, Chấm Bách Việt 5 TLHĐC
4 Đỗ Thị Nga Đề, Chấm TNHP PPTNXH
5 Đỗ Thị Nga Đề, Chấm Củ Chi 3 PP TNXH [3]
6 Hoàng Thị Tuyết Đề, Chấm 2 ADV ĐGKQHT
7 Hoàng Thị Tuyết Đề, Chấm Gò Vấp 4 PP TV 1
8 Huỳnh Lâm Anh Chương Đề, Chấm VB2 K5B TLHĐC
9 Lê Thị Thanh Chung Đề, Chấm Hóc Môn 5A GDHTH
10 Lê Thị Thanh Chung Đề, Chấm 2 ADV GDHTH
11 Lê Thị Thanh Chung Đề, Chấm Thủ Đức 6 PP Đạo đức
12 Lê Thị Thanh Chung Đề, Chấm Gò Vấp 4 PP Đạo đức
13 Lê Thị Thanh Chung Đề, Chấm Củ Chi 5 GDH ĐC [2]
14 Lê Thị Thanh Chung Đề, Chấm Hóc Môn 5A GDHTH
15 Lê Văn Trung Đề, Chấm Hóc Môn 5A Từ vựng
16 Lê Văn Trung Đề, Chấm Thủ Đức 6 Từ vựng
17 Lê Văn Trung Đề, Chấm Hóc Môn 5A Từ vựng
18 Lương Ngọc Hải Đề, Chấm Quận 12 K5B GDHĐC
19 Lương Văn Tám Đề, Chấm Củ Chi 5B TT HCM
20 Lưu Mai Hoa Đề, Chấm Củ Chi 5A TT HCM
21 Ngô Bá Khiêm Đề, Chấm Quận 9 K6 ĐLCM ĐCS
22 Ngô Minh Oanh Đề, Chấm Thủ Đức 7 ĐCLSVN-TG
23 Ngô Quang Dũng Đề, Chấm VB2 K4A PP Nhạc
24 Ngô Quang Dũng Đề, Chấm VB2 K4B PP Nhạc
25 Nguyễn Lương Hải Như Đề, Chấm Thủ Đức 6 PPNCKH
26 Nguyễn Minh Giang Đề, Chấm Quận 9 K6 Sinh ĐC
27 Nguyễn Minh Giang Đề, Chấm Hóc Môn 5A Sinh lý trẻ
28 Nguyễn Minh Giang Đề, Chấm Hóc Môn 5B Sinh lý trẻ
29 Nguyễn Ngọc Khá Đề, Chấm Thủ Đức 7 NLCB 1
30 Nguyễn Thị Hà Thanh Đề, Chấm Quận 9 K6 CTĐS
31 Nguyễn Thị Hà Thanh Đề, Chấm Thủ Đức 7 THLG
32 Nguyễn Thị Ly Kha Đề, Chấm Củ Chi 3 CSNN [2]
33 Nguyễn Thị Ly Kha Đề, Chấm 2 ADV Ngữ pháp
34 Nguyễn Thị Thu Hà Đề, Chấm Quận 9 K6 NLCB 2
35 Nguyễn Thị Thu Thủy Đề, Chấm Củ Chi 5A LLVHMH
36 Nguyễn Thị Thu Thủy Đề, Chấm Củ Chi 5B LLVHMH
37 Nguyễn Thị Thu Thủy Đề, Chấm Hóc Môn 5A VHVNĐC
38 Nguyễn Thị Thu Thủy Đề, Chấm Hóc Môn 5B ĐCVHVN
72 Nguyễn Thúy Oanh Đề, Chấm Quận 9 K6 Anh văn 2
40 Nguyễn Thúy Oanh Đề, Chấm Quận 12 K5B Anh văn 1
41 Phạm Chung Thủy Đề, Chấm Bách Việt 5 ĐCLSVN-TG
42 Phạm Thị Thu Thủy Đề, Chấm Củ Chi 3 PP Toán 2
43 Phạm Văn Hiến Đề, Chấm Củ Chi 3 PP TCKT
44 Phạm Văn Ngọt Đề, Chấm Hóc Môn 5A GDMT
45 Phạm Văn Ngọt Đề, Chấm Hóc Môn 5A GDMT
46 Phan Thị Hằng Đề, Chấm TNHP PP Toán 2
47 Phan Thị Hằng Ra đề 2 ADV PP Toán 2
48 Phan Thị Hằng Đề, Chấm Gò Vấp 4 PP Toán 1
49 Tô Thị Lan Hương Đề, Chấm 2 ADV NLCB 1
50 Trần Đức Thuận Đề, Chấm VB2 K5B Toán CS
51 Trần Đức Thuận Đề, Chấm 2 ADV PP Toán 1
52 Trần Đức Thuận Đề, Chấm 2 ADV Hình học
53 Trần Đức Thuận Đề, Chấm 2 ADV PP Toán 2
54 Trần Đức Thuận Đề, Chấm VB2 K4A CSĐSHH
55 Trần Đức Thuận Đề, Chấm VB2 K4B CSĐSHH
56 Trần Hoàng Đề, Chấm Hóc Môn 5A ĐSSC
57 Trần Hoàng Đề, Chấm 2 ADV Số học
58 Trần Hoàng Đề, Chấm 2 ADV CTĐS
59 Trần Hoàng Đề, Chấm 2 ADV ĐSSC
60 Trần Hoàng Ra đề 2 ADV Số học
61 Trần Hoàng Đề, Chấm Hóc Môn 5B ĐSSC
62 Trần Thanh Dũng GDTH Đề, Chấm VB2 K4A PP Thể dục
63 Trần Thanh Dũng GDTH Đề, Chấm VB2 K4B PP Thể dục
64 Trần Thị Hương Đề, Chấm Củ Chi 5A GDHTH
65 Trần Thị Hương Đề, Chấm Củ Chi 5B GDHTH
66 Trần Tuấn Nam Đề, Chấm Bách Việt 5 THLG
67 Trần Văn Châu Đề, Chấm Quận 9 K6 CSVHVN
68 Trần Văn Châu Đề, Chấm Quận 12 K5B CSVHVN
69 Trương Thị Hoài Phương Đề, Chấm Quận 5 K6 PPTV2