Khảo sát ý kiến đối tác, cựu sinh viên In

Nhằm giúp Nhà trường đưa ra được các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh rất mong nhận được ý kiến đóng góp qua các trang khảo sát ý kiến trực tuyến như sau:

1. Các cán bộ quản lý, các đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp từ Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh:

https://tinyurl.com/KSDN-HCMUE

2. Các cựu sinh viên của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyspg-dzNSYjZQW45M590wll0j3Veyk0qZ2OOCCjs57s970g/viewform

Thời hạn lấy ý kiến: đến ngày 15/7/2017.

Trân trọng cảm ơn!