Thông báo bổ nhiệm Chuyên gia đánh giá Hội đồng Kiểm định chất lượng mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á - AUN-QA In
Thứ ba, 17 Tháng 8 2021 08:35

AUN-QA promotes two and reinstates one to Lead Assessor status

Thông báo bổ nhiệm Chuyên gia đánh giá Hội đồng Kiểm định chất lượng mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á - AUN-QA

Vào ngày 25 tháng 6 năm 2021, tại cuộc họp của Hội đồng Kiểm định chất lượng mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á - AUN-QA đã thông qua việc bổ nhiệm hai chuyên gia đánh giá và tái bổ nhiệm một đánh giá viên lên vị trí Chuyên gia đánh giá chính.

Trong đợt bổ nhiệm này các Đánh giá viên đã được chính thức đề bạt gồm:

  • Trợ lí Giáo sư Tiến sĩ Sharul Tazrajiman Hj Tajuddin từ Đại học Teknologi Brunei, người đã thực hiện tổng cộng 7 Đánh giá và kiểm định chất lượng tại các trường Đại học thuộc khu vược Đông Nam Á bao gồm các trường đại học tại Indonesia, Malaysia và Việt Nam.
  • PGS. GS.TS Phạm Văn Tuấn đến từ Đại học Đà Nẵng, người đã thực hiện tổng số 12 đợt Đánh giá Chương trình AUN-QA tại các trường đại học Indonesia, Philippines và Thái Lan.
  • Giáo sư Tiến sĩ Amelia P. Guevara từ Đại học Philippines được bổ nhiệm làm Trưởng nhóm Đánh giá. Cô đã thực hiện tổng cộng 17 Đánh giá Chương trình AUN-QA tại các trường đại học từ Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Từ trái qua phải: Trợ lí Giáo sư Tiến sĩ Sharul Tazrajiman Hj Tajuddin - Đại học Teknologi Brunei, PGS. GS.TS Phạm Văn Tuấn - Đại học Đà Nẵng, Giáo sư Tiến sĩ Amelia P. Guevara - Đại học Philippines

Xin nhiệt liệt chúc mừng các Đánh giá viên đã được chính thức bổ nhiệm.

-----------------------------------------------------------------------

On 25 June 2021, the AUN-QA Council meeting approved the promotion of two assessors and the reinstatement of one assessor to Lead Assessor status.

The Lead Assessors who got promoted are:

  • Asst. Prof. Dr. Sharul Tazrajiman Hj Tajuddin from Universiti Teknologi Brunei, who has conducted a total of 7 AUN-QA Programme Assessments at universities from Indonesia, Malaysia and Vietnam.
  • Assoc. Prof. Dr. Pham Van Tuan from University of Danang, who has conducted a total of 12 AUN-QA Programme Assessments at universities from Indonesia, the Philippines, and Thailand.

Prof. Dr. Amelia P. Guevara from University of the Philippines was reinstated as a Lead Assessor. She has conducted a total of 17 AUN-QA Programme Assessments at universities from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand and Vietnam.

By Banjong Ujjin, Senior Programme Officer
9 August 2021

Link: http://www.aunsec.org/pressroom_news183.php