Đại hội Đại biểu Liên chi Hội Khoa GDTH In
Thứ ba, 16 Tháng 9 2008 17:47

Sáng thứ Ba, 16/9/2008, sinh viên chính quy các khối đã tổ chức Đại hội Đại biểu Liên chi Hội Khoa Giáo dục Tiểu học. Đến dự có TS. Nguyễn Thị Ly Kha - Bí thư Chi Bộ kiêm Phó Khoa Giáo dục Tiểu học, TS. Lê Thị Thanh Chung - Chủ tịch Công Đoàn Khoa, và các giáo viên chủ nhiệm. Về phía sinh viên, có đại diện Hội sinh viên Trường, Bí thư Đoàn Khoa và hơn 80 sinh viên tiêu biểu đại diện cho sinh viên chính quy toàn khoa tham dự...

H1. Báo cáo tổng kết của đoàn Chủ tịch

H2. Các giảng viên và đại biểu sinh viên tham dự Đại hội

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành mới cho Liên chi Hội Sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, gồm có: Nguyễn Duy Bắc (K34), Đặng Ngọc Mai (K33), Trần Thị Ngọc Ngân (K34), Trần Gia Thắng (K32), Nguyễn Thanh Tùng (K33).

H3. Ban chấp hành khóa mới (Bắc, Thắng, Tùng, Mai, Ngân)

H4. TS. Nguyễn Thị Ly Kha phát biểu ý kiến...