Trương Thị Thu Vân In
Thứ tư, 02 Tháng 6 2010 17:00
Trương Thị Thu Vân
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Phó Trưởng Khoa (2001 - 2010)
Phụ trách: Các môn Tiếng Việt thực hành, LL&PPDH Tiếng Việt,...
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0913.113.214
Thông tin thêm:

 

1. Bài báo

  1. 2002, Lỗi về sử dụng dấu câu , (đồng tác giả) Tạp chí Ngôn ngữ & Đời sống , số 4. Hội Ngôn ngữ học.
  2. 2002, Lỗi dùng từ của sinh viên ngành giáo dục tiểu học: Thực trạng và kiến nghị (đồng tác giả), trong Ngữ học Trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam . Hà Nội.
  3. 2002, Lỗi chính tả và lỗi dùng từ của sinh viên ngành giáo dục tiểu học: thực trạng và giải pháp (đồng tác giả), trong Thông tin Khoa học, Trường ĐHSP Tp. Hồ Chí Minh.
  4. 2002, Lỗi về từ Hán Việt và thuần Việt (đồng tác giả). Ngôn ngữ & Đời sống, số 6. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam .
  5. 2002, Góp thêm ý kiến về cách dạy chính tả ở trường tiểu học, trong Ngữ học Trẻ: Diễn đàn học tập và nghiên cứu. Hội Ngôn ngữ học Việt Nam . Hà Nội.
  6. 2003, Dạy phát âm ở phân môn Học vần , Kỷ yếu khoa học Hội Ngôn ngữ học. Viện Nghiên cứu Giáo dục ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh.
  7. 2006, Nhận xét sách giáo khoa lớp 5 Chương trình tiểu học 2000 , Hội nghị thẩm định SGK, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đề tài nghiên cứu

  1. 2002, Kĩ năng sử dụng tiếng Việt của sinh viên Khoa GDTH Trường ĐHSP TP. HCM (đề tài cấp Bộ, xếp loại Tốt). Trường ĐHSP Tp.HCM.