Lê Thị Thanh Chung In
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 08:58
Lê Thị Thanh Chung
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Chủ tịch Công đoàn Khoa (2009 - 2012)
Phụ trách: Lý luận giáo dục tiểu học, LL&PPDH Đạo đức...
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0909.316.282
Thông tin thêm:

Ghi chú: nghỉ hưu (2012)

1. Bài báo

  1. 2002, “ Biện pháp hình thành kĩ năng nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên trường đại học sư phạm”, Tạp chí khoa học , số 30 (tháng 7-2002), Trang 124, ĐHSP Tp.HCM.
  2. 2003, “Tập dượt cho sinh viên nghiên cứu khoa học giáo dục qua môn Giáo dục học ở trường đại học sư phạm”, Tạp chí khoa học số 33 (tháng 5 – 2003), Trang 137, ĐHSP Tp.HCM.
  3. 2003, “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho sinh viên các trường đại học”, Tạp chí Giáo dục (4-2003), Trang 16 và 44, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đề tài nghiên cứu

  1. 2004, “ Thực trạng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh” Mã số B2002.23.36 (đề tài cấp Bộ). Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Thanh Chung
  2. 2005, “ Biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục của sinh viên Đại học Sư phạm”. Luận án Tiến sĩ Giáo dục học

3. Sách

  1. 2002, “ Lý luận dạy học môn Đạo đức ở tiểu học”, Nhà xuất bản Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.