Trần Hoàng In
Thứ tư, 02 Tháng 6 2010 17:00
Trần Hoàng
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Toán và PPDH ở tiểu học (QĐ 2608, ngày 23/10/2015)
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản
Hộp thư:
Điện thoại: 0937.164.901
Thông tin thêm:
- Từng giữ các chức vụ: Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên; Tổ Trưởng Tổ Khoa học Cơ bản, Tổ trưởng Tổ Toán & PPDH ở tiểu học.
- Nghỉ hưu từ 01/4/2018.