Nguyễn Ngọc Trọng In
Thứ hai, 11 Tháng 5 2020 11:07
Nguyen Ngoc Trong
Chức danh, học vị: Giảng viên, Tiến sỹ
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản.
Hộp thư: trongnn@hcmue.edu.vn
Điện thoại: 0988.265.454
Chức vụ tại Khoa:

Thông tin thêm: chuyển công tác về Khoa Toán - Tin từ ngày 10/8/2020.

 

 

I) Bài báo khoa học

A) Tạp chí ISI và SCOPUS:

(T1) L. H. Hoa, N. N. Trong, L. X. Truong, Topological structure of solution set for a class of fractional neutral evolution equations on the half-line, Topological Methods in Nonlinear Analysis, (43) (2014), 1–99.
(T2) N. N. Trong, The Second-Order Riesz Transforms Related to Schrodinger Operators Acting on BMOType Spaces, Vietnam J Math, (43) (2015), 1–22.
(T3) N. N. Trong, N. T. Tung, Weighted BMO type spaces associated to admissible functions and applications, Acta Mathematica Vietnamica, (41) (2016), 209–241.
(T4) N. N. Trong, The weighted boundedness of commutators of Schrodinger operators on the stratified Lie group G, Vietnam J Math, (2016), DOI 10.1007/s10013-016-0210-2.

B) Tạp chí khoa học quốc gia:

(T5) L. H. Hoa, N. N. Trong, L. T. K. Anh, Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (24) (2010), 104–114.
(T6) L. H. Hoa, N. N. Trong, Tính của tập nghiệm mạnh phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (27) (2011), 1–15.
(T7) L. H. Hoa, N. N. Trong. L. T. K. Anh, Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (36) (2012), 22–31.
(T8) L. H. Hoa, N. N. Trong, Sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (40) (2012), 5–14.

II)Đề tài nghiên cứu:

Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2016: Toán tử tích phân kì dị liên kết với toán tử Schrodinger trên không gian hàm có trọng.

III)Sách và giáo trình

1)Dương Minh Thành-Trần Hoàng-Nguyễn Ngọc Trọng, Cơ sở Toán ở tiểu học 1, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, 2016.