Hoàng Thị Tuyết In
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 09:02
Hoàng Thị Tuyết
Chức danh, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, Tiến sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Môn LL&PPDH Tiếng Việt
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0903.757.197
Thông tin thêm:
Thư ký Hội đồng Khoa học Khoa (trước 2012)
Được công nhận học hàm Phó Giáo sư theo Quyết định số 46/QĐ-HĐCDGSNN ngày 22/10/2015.
Nghỉ hưu tháng 9 năm 2016.

 

1. Các bài báo

 1. Nên quan niệm về đọc và dạy đọc như thế nào? Thông Tin Khoa Học, ĐHSP TP.HCM, số 24 - 11/2000.
 2. Vài nét về chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của một trường đại học ở Uc. Thông Tin Khoa Học, ĐHSP TP. HCM , số 24 - 11/2000.
 3. Cách tiếp cận phát triển năng lực đối với việc đào tạo giáo viên tiểu học. Thông Tin Khoa Học , ĐHSP TP. HCM , 2002
 4. Những lý thuyết về quá trình kiến tạo tri thức. Thông Tin Khoa Học, ĐHSP TP.HCM, số 25 tháng 4/2001
 5. Đổi mới phương thức biên soạn giáo trình theo hướng dạy tự học. Giáo Dục & Sáng Tạo, số 70 ngày 6.12. 2000 và số 71 ngày 13.12.2000.
 6. Tư tưởng giáo dục lấy học sinh làm trung tâm trong thực tiễn giáo dục việt nam. Giáo dục - Thời đại , tháng 7/2001.
 7. Tâm lý học nhận thức : khoa học nghiên cứu quá trình phát triển trí tuệ của con người. Tâm lý học , số 4, th á ng 7-2001.
 8. Đặc điểm tâm lý của hoạt động học tập tích cực. Tâm lý học, số 4, tháng 4-2003.
 9. Phân tích khái niệm "tri thức" từ quan điểm tâm lý học nhận thức. Tâm lý học , số 8, th á ng 8-2003.
 10. Đánh giá chất lượng học tập nhìn từ góc độ tâm lý học. Tâm lý học, số 4, tháng 4-2004.
 11. Chuyển di kiến thức. Tâm lý học, số 4, tháng 6-2005.
 12. Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Tiếng Việt. Giáo Dục , số 35 tháng 7/2002.
 13. Vấn đề chính âm trong dạy đọc viết ở tiểu học. Giáo Dục, số 27 th á ng 4/2002.
 14. Giúp học sinh lớp ba vui và tích cực hơn trong giờ học Tập làm văn "Nghe kể lại chuyện. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 4 và 5/ 2004.
 15. Giúp học sinh lớp ba tích cực và sáng tạo trong giờ Tập làm văn Kể hay nói viết về ……". Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 6 và 7/ 2004.
 16. Dạy Tập làm văn hay dạy trả lời câu hỏi. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 6 và 7/ 2005.
 17. Dạy Tập làm văn theo hướng tích hợp. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 4 và 5/ 2005.
 18. Cách dạy các dạng bài tập sử dụng "dấu cuối câu " ở lớp Hai và Ba. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 1 và 2/ 2005.
 19. Cách dạy các dạng bài tập sử dụng "dấu trong câu " ở lớp Hai và Ba. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 3/ 2005.
 20. Rèn kỹ năng tự đánh giá cho học sinh tiểu học. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 4 và 5/ 2005.
 21. Giúp giáo viên gỡ rối những khúc mắc trong dạy luyện từ và câu ở lớp Bốn. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông số tháng 8 và 9/ 2005.
 22. Vì sao việc học nhóm trong một số giờ dạy tiếng Việt lớp 1 và 2 chưa hiệu quả? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2002.
 23. Giáo viên chúng ta hiểu thế nào về chương trình luyện từ và câu lớp Hai? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2003.
 24. Dạy tập đọc trong phần luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt lớp Một. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2002.
 25. Kỹ năng và tri thức Tiếng Việt của học sinh lớp một vào cuối năm học 2002-2003. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2003.
 26. Tận dụng tranh ảnh trong sách giáo khoa để giúp học sinh lớp một tích cực học kể chuyện. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2002.
 27. Giúp học sinh chủ động nắm nghĩa của từ trong dạy đọc ở lớp hai thực hiện một bài dạy tập đọc thể loại truyện ở lớp hai theo định hướng tổ chức hoạt động giao tiếp. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2003.
 28. Làm thế nào để giúp học sinh lớp 6 , 7 và 8 nghe hiểu tiếng Anh có hiệu quả? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 2004.
 29. Thực tế dạy học tiếng Anh 6 và 7: ghi nhận tản mạn thực hiện một bài dạy ngữ liệu mới trong môn tiếng Anh lớp bảy. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, 10/2004
 30. Dạy đọc viết trong Học vần thế nào cho vui tươi hiệu quả? Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, tháng 11-12/ 2005
 31. Giúp học sinh không đọc nguyên văn bài đọc khi trả lời câu hỏi. Thế Giới Trong Ta. Chuyên đề Đổi mới giáo dục phổ thông, tháng 6-7/ 2006.

2. Các bài viết cho hội thảo

 1. Làm thế nào để sinh viên quen lối học thụ động vào qũy đạo "dạy tự học"? Kỷ Yếu- Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Đại Học Toàn Quốc- Dự An Đại Học, 5/2001.
 2. Cải tiến chất lượng đội ngũ giảng viên đại học: một khâu trọng yếu cần được thực hiện cấp bách. "? Kỷ Yếu- Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Đại Học Toàn Quốc- Dự An Đại Học, 6/2002.
 3. Tổng hoà ba quá trình đánh giá: Một cơ chế quản lý giáo viên đại học. Kỷ Yếu- Hội Thảo Nâng Cao Chất Lượng Đại Học Toàn Quốc- Dự An Đại Học, 12/2002.
 4. Đào tạo năng lực đánh giá giáo dục: một cách nhìn thực tiễn. Kỷ yếu khoa học Viện Nghiên Cứu Giáo Dục- Đại học Sư phạm TP. HCM , th á ng 6/2004.
 5. Một cách quan niệm về nghiên cứu cơ bản trong giáo dục đại học Việt Nam đầu thế kỷ 21. Kỷ yếu khoa học Đại học Sư phạm TP. HCM, tháng 12/2002.
 6. Điểm mới và chưa mới trong đánh giá kết quả học sinh trong chương trình Trung học cơ sở mới. Kỷ yếu khoa học Viện Nghiên Cứu Giáo Dục- Đại học Sư phạm TP. HCM , th á ng 6/2004.
 7. Đào tạo giáo sinh theo hướng đáp ứng chuẩn giáo viên tiểu học. Kỷ yếu khoa học Khoa Giáo dục Tiểu học 2005
 8. Ứng dụng mô thức phản ánh trong học phần đào tạo nghiệp vụ sư phạm. Kỷ yếu khoa học Khoa Gi á o dục Tiểu học 2003
 9. Đi tìm một cơ chế cho tiến trình thực hiện liên kết tâm lý học- giáo dục học và phướng pháp giảng dạy trong trường Đại học Sư phạm. Kỷ yếu khoa học Khoa Tâm lý-Giáo dục, tháng 6/2003
 10. Một cơ chế chiến lược nhằm đào tạo năng lực tự học- tự đào tạo cho giáo sinh sư phạm. Kỷ yếu Mục tiêu đào tạo và mô hình Đại Học Sư phạm Việt Nam trong giai đoạn mới. ĐHSP TP . HCM Th á ng 5/2005.
 11. Cải tiến chương trình đào tạp giáo viên theo cách tiếp cận tư tưởng năng lực. Kỷ yếu Hội Thảo Khoa học về Đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường ĐHSP. Bộ Giáo dục - Đào tạo.
 12. Nhận diện đặc điểm tích hợp trong chương trình môn Tiếng Việt tiểu học mới qua sách giáo khoa Tiếng Việt 4, tập 1. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học về Những vấn đề về sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, Hội Ngôn Ngữ học TP.HCM, tháng 5/2003
 13. Một cách tiếp cận về cấu trúc hoạt động của kỹ năng sử dụng bảng. Kỷ yếu khoa học Khoa Tâm lý Giáo dục, 2002.
 14. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học. Kỷ yếu khoa học: Thực trạng giáo dục và những giải pháp nâng cao chất lượng dạy học bậc tiểu học. Tháng 3/3002. Viện Nghiên Cứu Giáo Dục & Khoa Giáo dục Tiểu học ĐHSP. TPHCM
 15. Thực trạng sử dung hình thức đánh giá thành quả học tập của sinh viên sư phạm và một vài đề gnhị về giải páhp cải tiến. Kỷ yếu Khoa học về Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học. Viện Nghiên Cứu Giáo Dục, tháng 5/2002.
 16. Tiếp cận hoạt động học tập của sinh viên từ góc độ đánh giá. Kỷ yếu Khoa học về Phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên đại học. Viện Nghiên Cứu Giáo Dục, tháng 5/2002.
 17. Đánh giá kết quả học tập ở phổ thông: Tiến bộ và Bất cập. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Kiểm tra đánh giá để phát huy tính tích của học sinh bậc trung học". Trường Đại học Sư phạm TP. HCM- Viện Nghiên Cứu Giáo dục. Tháng 6/2006
 18. Trước tiến trình chuẩn bị thực hiện hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình đào tạo tín chỉ cho các trường Cao đẳng- Đại học: Vài suy nghĩ tản mạn. Kỷ yếu hội thảo" Xây dựng chương trình học trong đào tạo theo tín chỉ có sử dụng Internet" Trường Đại học Sư phạm TP. HCM - Viện Nghiên Cứu Giáo dục . Tháng 5/2006.

3. Nghiên cứu khoa học

 1. "Nghiên cứu phương pháp đào tạo giáo viên tiểu học các môn Toán- Tiếng Việt- Đạo Đức để thích ứng với CTTH 2000. Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Việt Bắc. Đề tài đã được hội đồng khoa học thành phố Hồ Chí Minh nghiệm thu tháng 8/2001.
 2. Đánh giá thành quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh tiểu học bằng trắc nghiệm: một nội dung đào tạo giáo viên tiểu học. Nghiên Cứu Khoa Học Cấp Trường 10/2001.
 3. Sự thể hiện quan điểm tích hợp trong thực tế dạy học tiếng Việt lớp 2 và lớp 3. Nghi ê n Cứu Khoa Học Cấp Trường 1/2006.

4 . Sách xuất bản

 1. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên tiểu học: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học" Nhà xuất bản Giáo Dục" tháng quý IV /2005
 2. Giáo trình "Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học" (Môđun đào tạo dành cho giáo sinh cao đẳng sư phạm), Nhà xuất bản Giáo Dục", quý II 2006.