Ngô Quang Dũng In
Thứ hai, 01 Tháng 6 2020 09:02
Ngô Quang Dũng
Chức danh, học vị: Giảng viên
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn Khoa (2003 - 2009); Uỷ viên BCH Hội Cựu chiến binh Trường
Phụ trách: Môn Âm nhạc
Hộp thư:
Điện thoại: 0906.091.881
Thông tin thêm: Nhạc sỹ