Đỗ Thị Nga In
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 08:58
Đỗ Thị Nga
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Thạc sỹ
Chức vụ: Phó Chủ tịch Công Đoàn Khoa (từ 10/2012)
Phụ trách: Môn LL&PPDH Tự nhiên - Xã hội
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0918.302.473
Thông tin thêm: