Nguyễn Lương Hải Như In
Thứ ba, 01 Tháng 6 2010 09:02
Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Chức vụ:
Phụ trách: Phong cách học, PPDH Tiếng Việt...
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0169.749.5282
Chức vụ cao nhất tại Khoa: Tổ trưởng Tổ Phương pháp dạy học từ ngày 15/10/2012 (nhiệm kì 2010 - 2015).
Thông tin thêm: chuyển công tác từ 01/9/2017.