Nguyễn Ngọc Trọng In
Nguyen Ngoc Trong
Chức danh, học vị: Giảng viên, Thạc sỹ
Phụ trách: Các môn Toán cơ bản.
Hộp thư: trongnn@hcmup.edu.vn
Điện thoại: 0988265454
Chức vụ tại Khoa: Trợ lý giáo vụ

Thông tin thêm:

 

I)Bài báo khoa học

A) Tạp chí ISI và SCOPUS:

(T1) L. H. Hoa, N. N. Trong, L. X. Truong, Topological structure of solution set for a class of fractional neutral evolution equations on the half-line, Topological Methods in Nonlinear Analysis, (43) (2014), 1–99.
(T2) N. N. Trong, The Second-Order Riesz Transforms Related to Schrodinger Operators Acting on BMOType Spaces, Vietnam J Math, (43) (2015), 1–22.
(T3) N. N. Trong, N. T. Tung, Weighted BMO type spaces associated to admissible functions and applications, Acta Mathematica Vietnamica, (41) (2016), 209–241.
(T4) N. N. Trong, The weighted boundedness of commutators of Schrodinger operators on the stratified Lie group G, Vietnam J Math, (2016), DOI 10.1007/s10013-016-0210-2.

B) Tạp chí khoa học quốc gia:

(T5) L. H. Hoa, N. N. Trong, L. T. K. Anh, Nghiệm mạnh của phương trình vi tích phân với đối số lệch, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (24) (2010), 104–114.
(T6) L. H. Hoa, N. N. Trong, Tính của tập nghiệm mạnh phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (27) (2011), 1–15.
(T7) L. H. Hoa, N. N. Trong. L. T. K. Anh, Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (36) (2012), 22–31.
(T8) L. H. Hoa, N. N. Trong, Sự tồn tại nghiệm tuần hoàn của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic, Tạp chí khoa học Trường ĐHSP. TP HCM, (40) (2012), 5–14.

II)Đề tài nghiên cứu:

Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở năm 2016: Toán tử tích phân kì dị liên kết với toán tử Schrodinger trên không gian hàm có trọng.

III)Sách và giáo trình

1)Trần Hoàn-Dương Minh Thành-Nguyễn Ngọc Trọng, Cơ sở Toán ở tiểu học 1, NXB Đại học Sư phạm TPHCM, 2016.