Nguyễn Thị Xuân Yến In
Nguyễn Thị Xuân Yến
Chức danh, học vị: Giảng viên chính, Tiến sỹ
Chức vụ: Phó Trưởng khoa (Quyết định 82/QĐ-ĐHSP, ngày 16/01/2018)
Phụ trách: PPDH Tiếng Việt
Hộp thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Điện thoại: 0969.958.616
Thông tin thêm: Nguyên Trưởng phòng - Thư kí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

- Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học;

- Phát triển năng lực giao tiếp Tiếng Việt (cho người Việt và cho người nước ngoài).

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
I. CÁC BÀI BÁO

  1. Một vài đề xuất về cách tiếp cận ngôn ngữ văn chương thông qua bản dịch (1998), Kỉ yếu Hội thảo quốc tế “Đổi mới phương pháp dạy học tiến vào thế kỉ XXI”, ĐHSP Huế - Học viện Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc;
  2. Về thao tác của lời nói trong tác phẩm văn học, Tạp chí Văn - Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh (1999) (5/91), tr. 91 - 92;
  3. Về các nhân tố giao tiếp trong văn học, Tạp chí Sông Hương - Hội Văn học Nghệ thuật TT - Huế (2000), (140), tr.80 -82;
  4. Tính hệ thống và tính dân tộc của tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học (4/2000), Tạp chí Sông Hương, Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên - Huế;
  5. Một số ý kiến về việc dạy học Tập làm văn miệng ở tiểu học (2001), Tạp chí Giáo dục, tr.31 - 32;
  6. Từ quan niệm dạy học Tiếng Việt qua giao tiếp, bàn về việc ra đề tập làm văn ở tiểu học (2003), Tạp chí Khoa học Đại học Huế,(16), tr. 77 - 80;
  7. Đề xuất một số phương pháp chữa lỗi phát âm do phương ngữ cho học sinh tiểu học Thừa Thiên - Huế (2003), Tạp chí Giáo dục (62), tr.19-21;
  8. Về dạy học nói cho học sinh lớp 1 qua môn Tiếng Việt (2004), Tạp chí Giáo dục, (78), tr. 32 -34;
  9. Bàn về hệ thống bài tập dạy học Tiếng Việt theo nguyên tắc giao tiếp (2004), Tạp chí Giáo dục, (83), tr. 18 -19;

10.  Xây dựng bài tập dạy học hội thoại cho học sinh đầu bậc tiểu học theo nguyên tắc giao tiếp (2004), Tạp chí Giáo dục, (103), tr. 18 - 20;

11.  Hệ thống bài tập Tập làm văn miệng lớp 2 nhìn từ quan điểm giao tiếp (2005), Tạp chí Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên - Huế, (Xuân Ất Dậu), tr. 07 - 11;

12.  Quy trình tổ chức các bài tập giao tiếp trong dạy học hội thoại cho học sinh đầu bậc tiểu học (2005), Tạp chí Giáo dục, (111), tr. 23 - 25;

13.  Vận dụng “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học” vào nội dung, phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Việt-Văn học trong đào tạo giáo viên tiểu học (2006), Tạp chí Giáo dục (142), tr.3-5;

14.  Bàn về các nguyên tắc xây dựng từ điển giáo khoa bằng hình ảnh hỗ trợ dạy học Tiếng Việt lớp 1, 2 (2008), Tạp chí Giáo dục (202);

15.  Bảng từ ngữ và hình ảnh tương ứng trong quá trình xây dựng từ điển giáo khoa bằng hình ảnh hỗ trợ dạy học Tiếng Việt lớp 1, 2 (2009), Tạp chí Giáo dục (202);

16.  Vận dụng phương pháp ngôn ngữ trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học (2010), Tạp chí Giáo dục, (252), tr. 28-29;

17.  Bàn về việc tổ chức thực hành luyện đọc diễn cảm bằng biện pháp luyện theo mẫu trong giờ dạy Tập đọc ở tiểu học (2011), Tạp chí Giáo dục (254;)

18.  Rèn kĩ năng nghiên cứu sách giáo khoa Tiếng Việt cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học (2011), Kỉ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cử nhân, ĐHSP Huế;

19.  Đây thôn Vỹ Dạ-nỗi niềm của người con xa Huế (2012), Tạp chí Văn học và tuổi trẻ;

20.  Phát triển ngôn ngữ thị giác cho trẻ mầm non (2012), Tạp chí Giáo dục ()

II. SÁCH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 ở tiểu học, ĐHSP Huế, 2001 (chủ biên);

2. Phát triển lời nói cho học sinh tiểu học trên bình diện ngữ âm (chủ biên), Dự án Phát triển Giáo viên tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, 2007;

3. Tài liệu hướng dẫn ôn tập và thi tốt nghiệp môn Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt, NXB ĐHSP HN, 2008 (tham gia);

4. Giáo trình Tiếng Việt trình độ C1 (Chương trình ngôn ngữ tiếng Việt cho học viên nước ngoài), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I, Hà Nội 2016 (tham gia).

III. ĐỀ TÀI, ĐỀ ÁN

1. Đề tài cấp Trường: Các phương pháp chữa lỗi phát âm do phương ngữ cho học sinh tiểu học Thừa Thiên - Huế, áp dụng tại các trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên Huế, 2002 (chủ nhiệm đề tài);

2. Đề tài cấp Bộ: Tìm hiểu văn hoá dân gian làng biển Cảnh Dương, Quảng Bình,  áp dụng tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, 2003 (tham gia đề tài);

3. Đề tài cấp Trường: Dạy học nói cho học sinh lớp 1 qua môn Tiếng Việt, áp dụng tại khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐHSP Huế, 2005 (chủ nhiệm đề tài);

4. Đề tài cấp Bộ: Vận dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học vào giảng dạy bộ môn Văn - Tiếng Việt cho sinh viên sư phạm, áp dụng tại khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐHSP Huế, 2006 (chủ nhiệm đề tài);

5.  Đề tài cấp Bộ: Xây dựng từ điển giáo khoa bằng hình ảnh hỗ trợ dạy học Tiếng Việt lớp 1, 2, áp dụng tại khoa Giáo dục Tiểu học, các trường ĐHSP, 2009 (chủ nhiệm đề tài);

6.  Đề án cấp Nhà nước: Phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 (tham gia xây dựng và tham gia Ban điều hành Đề án);

7.  Đề án cấp Nhà nước: Củng cố và phát triển hệ thống các Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú giai đoạn 2010-2015 (tham gia xây dựng và tham gia Ban Điều hành Đề án -Quyết định số 5825/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2011);

8. Đề án cấp Nhà nước: “Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2011-2015” (tham gia xây dựng và tham gia Ban Điều hành Đề án-Quyết định số 214/QĐ-BGDĐT ngày 11/01/2011);

9. Đề án cấp Nhà nước: “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2014 - 2020” (tham gia xây dựng);

10. Đề án cấp Nhà nước: “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” (tham gia xây dựng);

11. Đề án cấp Nhà nước: Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (tham gia xây dựng - Quyết định số 1603/QĐ-BGDĐT ngày 12/05/2014).