Đội ngũ giảng viên In
Chủ nhật, 29 Tháng 1 2012 00:00

Hiện nay, đội ngũ cán bộ khoa học tham gia giảng dạy chuyên ngành giáo dục tiểu học gồm có:

+ 36 giảng viên;

+ 10 phó giáo sư tiến sĩ, 17 tiến sĩ, 09 thạc sĩ;

+ 01 giảng viên đang làm luận án tiến sĩ, 02 chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ;

+ Nhiều giảng viên được đào tạo từ Nga, Pháp, Australia, Mỹ, New Zealand, …;

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên cán bộ khoa học cơ hữu của các khoa và của Viện Nghiên cứu Giáo dục thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên tham gia giảng dạy cho Khoa.

Khoa có kế hoạch và tạo mọi điều kiện giúp cán bộ giảng viên tham dự các lớp học ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước, tuyển chọn cán bộ giảng viên để xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có học vị, học hàm, có trình độ chuyên môn cao, có hiểu biết sâu sắc về giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng ở mức độ cao mọi yêu cầu đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học của giai đoạn mới.

Các giảng viên trong Khoa đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường và tham gia các Dự án trọng điểm của Bộ Giáo dục & Đào tạo về giáo dục tiểu học (Chương trình và sách giáo khoa tiểu học; Chương trình và sách giáo khoa Tiếng Việt cho thanh thiếu niên người Việt ở nước ngoài, Dạy học cho học sinh tiểu học vùng khó khăn, Bồi dưỡng giáo viên tiểu học); tham gia các hoạt động liên kết đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học của các tổ chức quốc tế (Nâng cao năng lực đọc cho học sinh tiểu học, Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện,…).

Tất cả  giảng viên của Khoa đều đã và đang chủ trì hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học giáo dục tiểu học. Nhiều đề tài cấp Bộ và cấp Trường đã được nghiệm thu, được xếp loại tốt, nhiều đề tài đã được biên soạn thành giáo trình, tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo cho sinh viên, giáo viên ngành giáo dục tiểu học, học sinh tiểu học trong cả nước. Tính đến nay, giảng viên của Khoa đã biên soạn và tham gia biên soạn 22 đầu sách là giáo trình, và trên 50 đầu sách là tài liệu tham khảo cho hoạt động dạy học và giáo dục ở bậc tiểu học, được Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành trong phạm vi cả nước.