Tầm nhìn và Sứ mạng của Khoa Giáo dục Tiểu học In
Thứ bảy, 15 Tháng 2 2020 14:41

Sứ mạng và tầm nhìn của Khoa Giáo dục Tiểu học thống nhất với sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Trường Đại học Sư phạm TP.HCM

Khoa Giáo dục Tiểu học

Sứ mạng

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học sư phạm trọng điểm Quốc gia, đào tạo đại học, sau đại học, tổ chức nghiên cứu về giáo dục và các ngành khoa học khác để phục vụ tốt nhu cầu đào tạo giáo viên chất lượng cao, nhu cầu nghiên cứu đạt trình độ tiên tiến, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh thành phía Nam và cả nước.

Giá trị cốt lõi: Chất lượng – Sáng tạo – Nhân văn

Là một khoa sư phạm thuộc trường đại học sư phạm trọng điểm quốc gia, có sứ mạng đào tạo giáo viên tiểu học chất lượng cao và có năng lực học tập suốt đời, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của giáo dục phổ thông thông qua những dự án nghiên cứu khoa học giáo dục, những chương trình hợp tác và phát triển, và những khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trường đại học sư phạm trọng điểm Quốc gia, có uy tín cao trong toàn quốc, ngang tầm với các cơ sở đào tạo trong khu vực Đông Nam Á; là cơ sở giáo dục đại học ảnh hưởng và góp phần vào sự phát triển của các cơ sở đào tạo giáo viên của khu vực phía Nam cũng như của cả nước; là nơi hội tụ đội ngũ nhà khoa học và các chuyên gia, giảng viên có trình độ, nghiệp vụ cao; đảm bảo các điều kiện đào tạo – nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo đạt chất lượng cao, người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm nghề thực tiễn, thích ứng nhanh, sáng tạo và không ngừng phát triển.

Tiếp tục nâng cao vai trò của một khoa hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo giáo viên tiểu học ở Việt Nam, hướng tới trở thành một khoa sư phạm có uy tín ở Đông Nam Á; tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng các nhà giáo dục và các nhà lãnh đạo xuất sắc ở các trường học; chú trọng nghiên cứu, chuyển giao, phát triển khoa học giáo dục; tích cực kết nối với các khoa, trường đại học khác nhằm cùng nhau nỗ lực tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến giáo dục Việt Nam và toàn cầu.