Thông tin về việc khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử In
Thứ bảy, 13 Tháng 3 2021 18:27

Thư viện nhà trường đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng các cơ sở dữ liệu:

1. Sách điện tử Proquest Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hcmupvn/home.action

2.  Sách điện tử World Scientific: https://www.worldscientific.com/

3. Sách điện tử ACS Publications: https://pubs.acs.org/

4.  Tạp chí điện tử Oxford Journals: https://academic.oup.com/journals

5. Tạp chí điện tử Spinger Link: https://link.springer.com/

6. Tạp chí điện tử Cambridge Journals: https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals

7. Sách điện tử IG Publishing: http://portal.igpublish.com/iglibrary/

Hình thức truy cập: thông qua hệ thống mạng của Trường tại Cơ sở An Dương Vương hoặc Lê Văn Sỹ.

Nguồn: Thư viện trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh