Thông báo về việc cải tiến kỳ thi Delf-Dalf In
Thứ tư, 26 Tháng 2 2020 09:21

Thân gửi các thí sinh của Kỳ thi Delf-Dalf,

Từ năm 2020, Kỳ thi Delf-Dalf có một số thay đổi về hình thức và không làm thay đổi cấu trúc nền tảng của bài thi.

Các thí sinh có thể tham khảo thông tin chi tiết trong file đính kèm (1) (2).

Trân trọng./.

TM BTC