Tải Công văn 424 tại đây.

Tải mẫu đính kèm CV 424 tại đây.