Kết quả PISA 2012 Print
Monday, 08 August 2016 10:09

Theo kết quả khảo sát PISA (Programme for International Student Assessment - Chương trình đánh giá học sinh quốc tế) năm 2012 do OECD (Hiệp hội các nước phát triển) công bố ngày 3/12/2012, Việt Nam có thành tích về khoa học đứng thứ 8 với 528 điểm, toán học đứng thứ 17 với 511 điểm và đọc hiểu đứng thứ 19 với 508 điểm trong tổng số 65 nước và vùng lãnh thổ trong chương trình khảo sát.

Xem chi tiết tại đây.