Kết quả đăng ký sử dụng phòng học (12/3/2019)

Kết quả đăng ký sử dụng phòng hoàn thành đăng ký online và gửi bản giấy về Văn phòng trước 11g00 ngày 12-3-2019.

Những đơn vị chưa thực hiện đủ 2 bước vui lòng nhanh chóng hoàn thành.

Hướng dẫn đăng ký: Tại đây

Tải kết quả từ Phòng Đào tạo

Lưu ý: ngày thứ 7 các lớp học phần vẫn đang học, các đơn vị hạn chế sử dụng âm thanh, tránh gây ảnh hưởng đến các lớp học.

S

T

T

Thời gian

(thứ, tiết, ngày)

Số lượng phòng

Số lượng SV

Thiết bị

Lý do sử dụng

Phòng sử dụng

1

Thứ 4, 17g30 - 20g00

13/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Vật lí

A.403

2

Thứ 5, 17g30 - 20g00

14/3/2019

1

50

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Vật lí

A.403

3

Chủ nhật, tiết 1 - 10

17/3/2019

1

150

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Ngữ văn

LVS.GD.A

4

Thứ bảy, tiết 1 - 5

23/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Tâm lí học

A.313

5

Chủ nhật, tiết 1 - 5

31/3/2019

1

120

Micro, máy chiếu

SH Đoàn khoa Tiếng Anh

Giảng đường D