THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THỰC TẬP SƯ PHẠM In
Thứ hai, 03 Tháng 2 2020 07:55

Trường thông tin đến sinh viên về việc thay đổi thời gian tổ chức thực tập sư phạm, cụ thể như sau:

1. Thay đổi thời gian bắt đầu thực tập sư phạm từ ngày 03/02/2020 sang ngày dự kiến là 10/02/2020.

2. Đối với sinh viên thực tập theo đoàn: liên hệ Trưởng đoàn để nắm thông tin triển khai tiếp theo cho công tác thực tập sư phạm.

3. Đối với sinh viên thực tập theo kế hoạch cá nhân: liên hệ Ban Giám hiệu cơ sở thực tập để phối hợp thực hiện.