ФОНД РУССКИЙ МИР -10 ЛЕТ (2007 - 2017) In
Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 13:21

Tháng 6 vừa qua, Quỹ Giới Nga đã kỷ niệm 10 năm thành lập 21/06/2007 - 21/06/2017 tại Moscow. Nhân dịp này, Quỹ Giới Nga đã xuất bản quyển kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập. Nội dung của quyển kỷ yếu có phần giới thiệu các Trung tâm Nga trên khắp thế giới, trong đó có Trung Tâm Nga tại Thanh phố Hồ Chí Minh.