Thông báo về Kỳ thi Năng khiếu Tuyển sinh 2022

In
Thứ ba, 31 Tháng 5 2022 17:00

 

1. Thông báo về việc đăng ký Kỳ thi Năng khiếu Tuyển sinh đại học chính quy năm 2022: https://url.hcmue.app/nk-thongbao2022

2. Cổng thông tin đăng ký Năng khiếu Tuyển sinh Đại học: http://nk.hcmue.edu.vn/

3. Quy định thi năng khiếu tuyển sinh đại học chính quy: https://url.hcmue.app/nk-quydinh

4. Hướng dẫn thí sinh cài đặt và sử dụng ứng dụng Microsoft Teams: https://url.hcmue.app/nk-huongdan-msteam

5. Hướng dẫn thí sinh dự thi môn thi Giáo dục Mầm non: https://url.hcmue.app/nk-huongdan-gdmn

6. Hướng dẫn thí sinh dự thi môn thi Giáo dục Thể chất: https://url.hcmue.app/nk-huongdan-gdtc

 

Để theo dõi thông báo, hướng dẫn minh hoạ, thí sinh có thể truy cập fanpage: https://www.facebook.com/HCMUE.VN

Mọi thắc mắc về kỹ thuật trong quá trình đăng ký tại Cổng thông tin, thí sinh có thể gửi email về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các thắc mắc về nội dung thi, kết quả thi, thí sinh gửi email về địa chỉ Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.