Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018 In
Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 15:00

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2018

Các biểu mẫu:

Mẫu 1. Phiếu đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ năm 2018

Mẫu 1. Phiếu đề xuất chương trình KH&CN cấp Bộ năm 2018

Mẫu 1. Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2018

Mẫu 1. Đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ năm 2018

Mẫu A1-DXNV. Đề xuất đề tài KH&CN cấp quốc gia năm 2018