Đất nước học Nga - Cô Vũ Thị Phương Thảo - 27/02/2018 In
Thứ ba, 27 Tháng 2 2018 06:11

Thông báo đến các sinh viên học phần Đất nước học Nga của cô Vũ Thị Phương Thảo vào ngày 27/2/2018 tại cơ sở Lê Văn Sỹ được nghỉ học.

Lý do: Giảng viên bi ốm.

Nhờ các bạn đọc tin thông báo lại cho các bạn cùng lớp.

Văn phòng khoa