THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP In
Thứ ba, 31 Tháng 10 2017 03:32

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách, đăng nhập vào trang online điền số tài khoản của mình để trường chuyển khoản nhé.