Cơ cấu tổ chức của Khoa In
Thứ sáu, 07 Tháng 7 2017 08:12

 

1/ BAN CHỦ NHIỆM

1. TS. Nguyễn Thị Hằng – Trưởng Khoa

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. TS. Nguyễn Thị Giang – Phó Trưởng Khoa

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


2/TỔ THỰC HÀNH TIẾNG

1. TS. Đặng Thị Thu Hương - Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ths. Hoàng Ngọc Trâm

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Ths. Đoàn Tuyết Trinh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. CN. Phan Đình Hoàng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. TS. Hoàng Thị Hồng Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

3/TỔ CHUYÊN NGÀNH

1. TS. Vũ Thị Phương Thảo – Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. TS. Nguyễn Thị Giang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. TS. Phạm Xuân Mai

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. CN. Lâm Ngọc Sơn

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


4/ TỔ GIÁO HỌC PHÁP

1. TS. Nguyễn Thị Hằng – Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ths. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. ThS. Lê Thị Phương Linh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. CN. Trần Lê Quân

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 


5/TỔ TIẾNG ANH

1. Ths. Nguyễn Thị Thu Trang – Tổ trưởng

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Ths. Trần Lê Tuyết Ánh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. TS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Ths. Võ Đào Phú Sĩ – Tổ phó

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. TS. Vũ Thị Hồng Vân

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

6. Ths. Nguyễn Lê Quyền Uy

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


6/ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch: Nguyễn Thùy Linh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Thanh Hà

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Ủy viên: Trần Lê Tuyết Ánh

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


7/ VĂN PHÒNG

1. Nguyễn Thùy Linh – Trợ lý Tổ chức

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Nguyễn Ngọc Tuyết Mai – Thư ký Giáo vụ

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


8/ TRỢ LÝ GIÁO VỤ

TS. Hoàng Thị Hồng Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


9/ TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

TS. Vũ Thị Phương Thảo

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


10/ TRỢ LÝ CÔNG NGHỆ

TS. Hoàng Thị Hồng Trang

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.