Danh Sách Giảng Viên - Tổ Tiếng Anh In

(theo thứ tự A, B, C)

 


2. GV. Lê Thị Hồng Hương là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Mầm non, Ngữ văn, Lịch sử, và Chính trị.

3. GV. Lê Thị Kim Khánh là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Địa lý, và Giáo dục Thể chất.

4. GV. Hà Thanh Liêm là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Toán-Tin, và Lý.

5. GV. Nguyễn Thị Bích Liên là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt

6. ThS. Nguyễn Kì Nam chuyên ngành TESOL của Đại học Victoria (Australia); là giảng viên chính trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Lịch sử, Sinh học, Hóa học và Toán học. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt

7. ThS. Vũ Hoa Ngân chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng, lĩnh vực Hỗ trợ công nghệ thông tin trong học ngoại ngữ (CALL) tại Đại học Melbourne (Australia); là giảng viên biên chế trường ĐH Sư phạm TP.HCM, phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Tin, và chuyên ngành Lý; hiện đang là nghiên cứu sinh tại trường Đại học bang Iowa (Hoa Kỳ). Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: CALL, Đánh giá-kiểm định chất lượng ngoại ngữ (Language Testing), và tiếng Anh chuyên ngành (ESP).

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt - English

8. ThS. Tống Khánh Ngọc chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh của Đại học KHXH&NV TP.HCM; là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Sinh học và Tin học. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL, và Ngôn ngữ học so sánh.

9. ThS. Nguyễn Thúy Oanh chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh của Đại học KHXH&NV TP.HCM; là giảng viên chính trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Ngữ văn, Giáo dục Mầm non, Việt Nam học. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL, và Ngôn ngữ học so sánh.

10. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Phương chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng của Đại học Melbourne (Australia); là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Hóa. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL, Ngôn ngữ học ứng dụng, và Đánh giá-kiểm định chất lượng ngoại ngữ (Language Testing).

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt - English

11. GV. Nguyễn Thị Mai Phương là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt

12. ThS. Hồ Thị Phượng chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh của Đại học KHXH&NV TP.HCM; là giảng viên chính trường Đại học Sư phạm TP.HCM; đã biên soạn 2 giáo trình  tiếng Anh chuyên ngành Toán và Hóa; phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Toán, Lý, Hóa. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL, và Ngôn ngữ học so sánh.

13. ThS. Lý Nhựt Thiện chuyên ngành TESOL của Đại học Canberra (Australia); là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Lý và Tiểu học. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt

14. GV. Vũ Ngọc Thúy là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất.

15. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh tại Viện Khoa học Xã hội miền Nam; là giảng viên chính trường Đại học Sư phạm TP.HCM; đã biên soạn 2 giáo trình Giáo dục Thể chất và Ngữ văn và thực hiện 1 đề tài NCKH cấp Bộ (2008); phụ trách giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Ngữ văn. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL và Ngôn ngữ học ứng dụng.

16. ThS. Đinh Ngọc Thủy chuyên ngành TESOL của Đại học Canberra (Australia); là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Toán. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL.

17. ThS. Bạch Linh Trang chuyên ngành TESOL của Đại học Canberra (Australia); là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng các khóa tiếng Anh Tổng quát và dạy tiếng Anh chuyên ngành Tin, Giáo dục Tiểu học và Địa. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt - English

18. GV. Nguyễn Hiền Đoan Trang đang theo học khóa Sau Đại học tại trường ĐH Queensland (Australia); là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Hóa.

19. ThS. Nguyễn Thị Tú chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh của Đại học KHXH&NV TP.HCM; là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Hóa và Địa. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt - English

20. GV. Lê Đình Tùng là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt

21. TS. Lê Thị Kiều Vân chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh của ĐH KHXH&NV TP.HCM và đang làm NCS tại ĐH KHXH&NV TP.HCM; là giảng viên chính trường ĐH Sư phạm TP.HCM; đã biên soạn 2 giáo trình tiếng Anh chuyên ngành Toán và Hóa; phụ trách giảng dạy các khóa tiếng Anh Tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành Toán, Lý, Hóa. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: TESOL, và Ngôn ngữ học ứng dụng.

Lý lịch khoa học: Tiếng Việt - English