Danh Sách Giảng Viên - Tổ Tiếng Hoa Print

(theo thứ tự A, B, C)

1. ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh của Đại học KHXH&NV TP.HCM; đã tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Đài Loan năm 2006; là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy tiếng Hoa đại cương. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: tiếng Hoa, Văn hóa-Ngôn ngữ Trung Hoa.

2. ThS. Vũ Thu Hằng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung quốc của Đại học Vũ Hán (Trung Quốc); đã tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Đài Loan năm 2006; là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy tiếng Hoa đại cương. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng.

3. ThS. Vương Xương  Kiệt là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM và là giảng viên giảng dạy tại CEFALT (Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao TP.HCM; phụ trách giảng dạy tiếng Hoa đại cương. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng.

4. ThS. Vũ Nguyễn Minh Thy chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc); là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; đã tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Đài Loan năm 2006;. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng.

 

Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4

1. ThS. Vũ Thu Hằng chuyên ngành Ngôn ngữ Trung quốc của Đại học Vũ Hán (Trung Quốc); đã tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Đài Loan năm 2006; là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy tiếng Hoa đại cương.

2. ThS. Đặng Thị Hồng Hạnh chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh của Đại học KHXH&NV; đã tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Đài Loan năm 2006; là giảng viên biên chế trường Đại học Sư phạm TP.HCM; phụ trách giảng dạy tiếng Hoa đại cương. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: tiếng Hoa, Văn hóa-Ngôn ngữ Trung Hoa.

3. ThS. Vương Xương Kiệt là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM và là giảng viên giảng dạy tại CEFALT (Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao TP.HCM; phụ trách giảng dạy tiếng Hoa đại cương. Lãnh vực quan tâm nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng.

4. ThS. Vũ Nguyễn Minh Thy chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung Quốc); là giảng viên hợp đồng trường Đại học Sư phạm TP.HCM; đã tham gia bồi dưỡng nâng cao trình độ tại Đài Loan năm 2006;. Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng.