Học sinh Trường THTH đạt giải Nhì cuộc thi KHKT cấp Bộ năm 2016 và học sinh Giỏi cấp Thành phố năm học 2015-2016 In
Thứ tư, 16 Tháng 3 2016 10:59

Năm học 2015-2016, học sinh Trường Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tham dự các cuộc thi học sinh Trung học phổ thông  nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia và học sinh Giỏi cấp Thành phố đạt nhiều giải cao.

Kết quả này phản ánh hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Nhà trường luôn luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm và trở thành điểm sáng của Phong trào thi đua Hai tốt trong các trường Trung học phổ thông của Thành phố.

Với đề tài dự thi Phố đi bộ. Đánh giá từ cảnh quan môi trường văn hóa đô thị, hai học sinh Vũ  Ngọc MaiNhâm Lê Quỳnh An, học sinh lớp 12 Chuyên Văn của Trường do Thạc sĩ Phạm Mạnh Thắng, giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị hướng dẫn đã đoạt giải Nhì cuộc thi KHKT cấp Bộ năm học 2015-2016.

Với Kì thi học sinh giỏi các môn học cấp Thành phố năm học này, học sinh của Trường cũng đoạt 61 giải (trong đó có 13 giải Nhất, 19 giải Nhì và 29 giải Ba)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI HS GIỎI CẤP TP, NĂM HỌC 2015-2016STT

Môn

Họ Tên

Lớp

Giải

1

Toán

Khưu Hoàng

Việt

12CT

Nhất

2

Toán

Nghiêm Dương

Luân

12CT

Nhất

3

Toán

Trần Bình

Dương

12CT

Nhì

4

Toán

Quách Kim

Phước

12CT

Nhì

5

Toán

Đỗ Quốc

Anh

12CT

Nhì

6

Toán

Đinh Duy

12CT

Nhì

7

Toán

Nguyễn Xuân

Thịnh

12CT

Ba

8

Toán

Huỳnh Lập

12CT

Ba

9

Toán

Nguyễn Hoàng

Duy

12CT

Ba

10

Toán

Phạm Hoàng

Vinh

12CT

Ba

11

Vật lý

Huỳnh Thế Minh

Truyền

12.1

Nhất

12

Vật lý

Lâm Minh

Quân

12.1

Nhất

13

Vật lý

Trần Minh

Ngọc

12.4

Nhất

14

Vật lý

Trần Quang

Hiển

12.1

Nhất

15

Vật lý

Tạ Thanh

Trung

12.2

Nhì

16

Vật lý

Nguyễn Bình

Nguyên

12.1

Nhì

17

Hóa học

Lâm Văn Tín

Nghĩa

12.1

Ba

18

Sinh học

Nguyễn Hữu

Cảnh

12.2

Nhất

19

Sinh học

Trần Quang

Khôi

12.2

Nhì

20

Sinh học

Vũ Hoàng Thúy

Vy

12.2

Nhì

21

Sinh học

Vòng Tuyền

Lâm

12.2

Ba

22

Sinh học

Phạm Ngọc Khánh

Linh

12.2

Ba

23

Sinh học

Lê Thị Thanh

Nga

12.2

Ba

24

Sinh học

Vũ Gia

Nghi

12.2

Ba

25

Sinh học

Đoàn Quốc

Huy

12.2

Ba

26

Ngữ văn

Đỗ Như

Quỳnh

12CV

Nhất

27

Ngữ văn

Lương Tố

Quỳnh

12CV

Nhất

28

Ngữ văn

Nguyễn Ngọc

Quỳnh

12CV

Nhất

29

Ngữ văn

Từ Tuyết

Dung

12CV

Nhì

30

Ngữ văn

Trương Ngọc

Thanh

12.3

Nhì

31

Ngữ văn

Nguyễn Phan Thiên

Kim

12.4

Nhì

32

Ngữ văn

Trần Thị Kim

Nghi

12CV

Nhì

33

Ngữ văn

Nguyễn Lê Mai

Vy

12CV

Nhì

34

Ngữ văn

Phạm Cát Uyên

Vy

12CV

Nhì

35

Ngữ văn

Lại Thanh

Hương

12CV

Ba

36

Ngữ văn

Vũ Ngọc

Mai

12CV

Ba

37

Ngữ văn

Nguyễn Thủy

Tiên

12CV

Ba

38

Ngữ văn

Nguyễn Ngọc Như

Quỳnh

12CV

Ba

39

Ngữ văn

Ngô Nguyễn Gia

Hân

12CV

Ba

40

Ngữ văn

Trần Mỹ

12CV

Ba

41

Ngữ văn

Trần Ngọc Yến

Ly

12.5

Ba

42

Địa

Nguyễn Ngọc Lệ

Chi

12.5

Nhì

42

Địa

Nguyễn Ngọc Lệ

Chi

12.5

Nhì

43

Địa

Lương Phụng

Nghi

12.5

Nhì

44

Địa

Nguyễn Thị Ngọc

Ánh

12.4

Ba

45

Tiếng Anh

Huỳnh Bảo

Thạch

12CA

Nhất

46

Tiếng Anh

Đỗ Thanh

Tâm

12CA

Nhất

47

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Vân

Trang

12CA

Nhất

48

Tiếng Anh

Bùi Hoàng

Nguyên

12CA

Nhì

49

Tiếng Anh

Nguyễn Phan Tố

Như

12CA

Nhì

50

Tiếng Anh

Trần Nguyễn Minh

Thư

12CA

Nhì

51

Tiếng Anh

Lê Đặng Uyên

Thư

12CA

Ba

52

Tiếng Anh

Bành Kiến

Từ

12.3

Ba

53

Tiếng Anh

Trần Bá

Thọ

12.3

Ba

54

Tiếng Anh

Đinh Thị Đoan

Nhi

12.5

Ba

55

Tiếng Anh

Hứa Cửu

Huy

12CA

Ba

56

Tiếng Anh

Trương Ngọc Mỹ

Linh

12CA

Ba

57

Tiếng Anh

Lại Minh

Chiêu

12CA

Ba

58

Tiếng Anh

Trần Tấn

Thiện

12CA

Ba

59

Tiếng Anh

Ngô Thơ

Dinh

12CA

Ba

60

Tiếng Anh

Trương Khánh

Trâm

12CA

Ba

61

Tiếng Anh

Văn Nhật

Tân

12CA

Ba