Khoa Giáo dục Tiểu học tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 In
Thứ sáu, 13 Tháng 5 2016 14:16

Ngày 13 tháng 5 năm 2016, Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016.

Đây là Hội nghị được tổ chức hằng năm dành cho sinh viên của Khoa trao đổi những nội dung nghiên cứu mới nhất của mình, nhằm giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm làm việc theo nhóm trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa.

Cái mới trong chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học này là sinh viên được nhận đề tài làm việc theo nhóm và sinh viên năm thứ 2 cũng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Cách làm này giúp sinh viên vừa tập dượt nghiên cứu khoa học, vừa rèn luyện thêm kĩ năng làm việc theo nhóm

Có 8 đề tài của các nhóm sinh viên được chọn báo cáo tại Hội nghị.

Ban tổ chức Hội nghị đã chọn và đánh giá xếp loại các đề tài và chọn các nghiên cứu có chất lượng gửi dự thi Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Trường.

Kết quả: có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích được trao.

Giải Nhất: đề tài “ Kĩ năng đọc, viết tiếng Việt của học sinh lớp 1 dân tộc Hoa tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” do nhóm SV: Trần Thanh Dư, Phan Ngọc Nhung, Nguyễn Lê Thảo Quỳnh, Huỳnh Kim Trang thực hiện

Giải Nhì: đề tài “Dạy học Toán cho học sinh tiểu học bằng sỏi và hạt đậu” do nhóm SV: Bùi Nguyễn Bích Thi, Lê Hoàng Phương Quỳnh, Lê Thị Nguyệt, Kiều Anh thực hiện.

Giải Ba: đề tài “Khai thác sân trường cho mục đích dạy-học Toán ở tiểu học” do nhóm SV: Nguyễn Thanh Vy, Nguyễn Thị Kim Phương, Nguyễn Trúc Thư, Lộc Thị Huyền Trang thực hiện.