THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO BẢN TIN SƯ PHẠM SỐ XUÂN ĐINH DẬU - 2017 Print
Wednesday, 23 November 2016 13:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP TP. HỒ CHÍ MINH                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO BẢN TIN SƯ PHẠM SỐ XUÂN ĐINH DẬU – 2017

 

Ban Biên tập Bản tin Sư phạm kính mời các Thầy cô giáo, các nhà khoa học, cán bộ, nhân viên, học sinh,  sinh viên và bạn đọc gần xa tham gia viết bài cho Bản tin Sư phạm số Xuân Đinh Dậu – 2017.

Mục đích ý nghĩa: Chào mừng Xuân Đinh Dậu – 2017- Tết cổ truyền của dân tộc; chào mừng 87 năm, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2016); tuyên truyền những chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường nhằm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thông qua các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học… của Nhà trường qua 40 năm xây dựng và phát triển.

Nội dung bài viết: Phản ánh các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác quản lí, phục vụ giảng dạy qua các gương điển hình tiên tiến của cá nhân, tập thể cán bộ viên chức, học sinh, sinh viên Nhà trường; các chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, về Đảng, Bác Hồ kính yêu, về tình yêu, lí tưởng, tuổi trẻ, mùa xuân, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như những hiến kế cho việc xây dựng và phát triển Nhà trường…

Thể loại: Các bài nghiên cứu, bình luận, phóng sự, sưu tầm, thơ, truyện, kí, nhạc, họa…

Thời gian nhận bài: Từ ngày 24/11/2016 đến hết ngày 20/12/2016.

Địa chỉ nhận bài cộng tác: Ông Phạm Đức Quyền, Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên: Phòng A.110, số 280 An Dương Vương, phường 4, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh hoặc theo This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it hay This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .vn Phong bì thư ghi rõ: Bài viết cho Bản tin Sư phạm số Xuân Đinh Dậu - 2017.

Bài viết được thể hiện trên trang giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, co chữ 13.

Ban Biên tập Bản tin Sư phạm rất mong được sự cộng tác của Quý Thầy cô, học sinh, Sinh viên và bạn đọc gần xa.

Trân trọng.

 

 

BAN BIÊN TẬP BẢN TIN SƯ PHẠM