Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường Đại học Sư phạm năm học 2018 - 2019 In
Thứ năm, 22 Tháng 11 2018 16:14

Ngày 14.11.2018, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu cán bộ, viên chức Trường năm học 2018 - 2019.

Đến dự Hội nghị có đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng 196/210 đại biểu (trong đó có 6 đại biểu đương nhiên).

Hội nghị đã hoàn thành chương trình nghị sự gồm:

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm học 2017-2018 và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng trong việc thực hiện Nghị quyết năm học và biện pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019;

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 và dự thảo nội dung phong trào thi đua, khen thưởng năm học 2018 - 2019;

Tóm tắt báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị cho Trường;

Các đại biểu đọc tham luận và thảo luận;

Giải đáp thắc mắc, của các đại biểu tham dự Hội nghị;

Phát biểu ý kiến chỉ đạo của cấp trên; Tiếp thu ý kiến chỉ đạo;

Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017 - 2018 và chương trình công tác của Ban trong năm học 2018 - 2019;

Báo cáo công tác Tài chính năm học 2017-2018; báo cáo điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ;

Khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học;

Phát động Thi đua năm học 2018-2019;

Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị;

Tổng kết Hội nghị;

 

Toàn văn về :

Phát động Thi đua năm học 2018-2019;

Nghị quyết Hội nghị;