Danh sách sinh viên các lớp có địa chỉ email bổ sung đợt 11 In
Thứ ba, 19 Tháng 2 2019 08:16

Mời lớp trưởng lớp sinh viên các lớp sau đến Phòng CTCT và HSSV - Phòng A 110 gặp thầy Việt lấy danh sách sinh viên có địa chỉ email:

1. Lớp GDMN D K 43

2. Lớp GDQP B K 43

3. Lớp SP Vật lí B K 43

4. Lớp TLGD A K 43