Cơ cấu tổ chức Imprimer
Samedi, 12 Mars 2011 04:59

Trưởng phòng

LỮ THÀNH TRUNG

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

 

Chuyên viên:

LÝ QUỐC BÌNH

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Chức vụ đoàn thể: Chủ tịch CĐBP  Phòng TTĐT


Chuyên viên:

HUỲNH THỊ THÁI HÒA

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

 

Chuyên viên:

LAI CHÍ HIẾU

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Chuyên viên:

NGUYỄN VÕ ANH

Email: Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.


DANH SÁCH TỔ THANH TRA THI TRỰC THUỘC PHÒNG THANH TRA ĐÀO TẠO
STT HỌ & TÊN

CHỨC DANH & HỌC VỊ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC


1 Trần Quốc Hà TS P.TTĐT Tổ trưởng
2 Nguyễn Bích Huy PGS.TS Khoa Toán - Tin Tổ viên
3 Trần Hoàng TS Phòng KHCN & TCKH Tổ viên
4 Tưởng Phi Ngọ TS Khoa Lịch sử Tổ viên
5 Vũ Trung Sinh CN Khoa Tiếng Nga Tổ viên
6 Nguyễn Hồng Nam Th.S Khoa Tiếng Trung Tổ viên
7 Lữ Thành Trung CN P.TTĐT Tổ viên
8 Lý Quốc Bình CN P.TTĐT Tổ viên
9 Lai Chí Hiếu CN P.TTĐT Tổ viên