Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Khoa Giáo dục Chính trị
  
THỜI KHÓA BIỂU
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I 1825
2 THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN CHẤM KHOÁ LUẬN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP 1828
3 THÔNG BÁO VỀ PHÂN CÔNG GV DỰ GIỜ THỰC TẬP SƯ PHẠM 1930
4 THÔNG BÁO: V/V ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN DO DANH SÁCH ĐẦY 1775
5 THÔNG BÁO VỀ THI HỌC KỲ I NH 2014-2015 1768
6 DANH SÁCH PHÂN CÔNG TTSP NĂM 2014 641
 


 THÔNG BÁO 

CHUNG KẾT HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM VÀ TỌA ĐÀM TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM THỰC TẬP SƯ PHẠM 2020

BCN Khoa thông báo về việc Chung kết Hội thi Nghiệp vụ sư phạm và Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập năm 2020 như sau 1. Chung kết Hội thi NGhiệp vụ sư phạm vào lúc 8 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2020 2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm thực tập sư phạm năm 2020 vào lúc 13 giờ 30...
 

 Đăng Nhập 
bogddt 1275359403_Portfolio 1275359468_Book 1275359498_adept_installer  hanhchinh
Tuyển Sinh
 Tuyển Dụng
 Giáo Trình
 Thư Viện Phần Mềm
Góc Cao Học