Vietnamese-VNFrench (Fr)简体中文English (United Kingdom)

Tổ Ngoại ngữ
Division of Foreign Languages
  
webmail

Lịch công tác

April 2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Liên Kết Web

Trang Chủ Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Chuyên Ngành
Tổ Ngoại ngữ - Tiếng Anh Chuyên Ngành
Tóm Tắt Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tiếng Anh Chuyên Ngành PDF Print E-mail

Chương trình tiếng Anh chuyên ngành dành cho SV có nguyện vọng nghiên cứu tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với ngành đào tạo của SV ở trình độ tiền trung cấp trở lên.

Mỗi chương trình tiếng Anh chuyên ngành gồm 2 học phần tự chọn tự do: HP1 và HP2. Nội dung đào tạo của hai học phần này độc lập với nhau nên SV có thể chọn HP1 hoặc/và HP2.

 

 1. Tiếng Anh chuyên ngành Toán (English for Mathematics)
 2. Tiếng Anh chuyên ngành Tin (English for Information Technology)
 3. Tiếng Anh chuyên ngành Lý (English for Physics)
 4. Tiếng Anh chuyên ngành Hóa (English for Chemistry)
 5. Tiếng Anh chuyên ngành Sinh (English for Biology)
 6. Tiếng Anh chuyên ngành Văn & Việt Nam học (English for Philology & Vietnamese Studies)
 7. Tiếng Anh chuyên ngành Sử (English for History)
 8. Tiếng Anh chuyên ngành Địa (English for Geography)
 9. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất (English for Physical Education)
 10. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Tiểu học (English for Primary Education)
 11. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Mầm non (English for Preschool Education)
 12. Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Chính trị (English for Political Education)

 

Tiếng Anh chuyên ngành Toán HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp những kiến thức tiếng Anh trong lĩnh vực toán học như một phương tiện giúp sinh viên tiếp cận, truy cập và nghiên cứu những sách báo, tài liệu chuyên ngành Toán bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh như một phương tiện giao tiếp trong chuyên ngành của mình

Tiếng Anh chuyên ngành Tin HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dưng với 6 bài giảng nhằm phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên ngành, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Tiếng Anh chuyên ngành Lý HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 6 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực Vật lý.

Tiếng Anh chuyên ngành Hóa HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực hóa học đại cương, hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lý, hóa sinh và hóa môi trường.

Tiếng Anh chuyên ngành Sinh HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực sinh học đại cương, và trong giới động vật, thực vật.

Tiếng Anh chuyên ngành Văn và Việt Nam học HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành ngữ văn và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản và ở một mức nâng cao hơn trong kỹ năng viết (học thuật) và nói (chủ yếu là thuyết trình – presentation). Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: ngữ văn là gì? Các kỹ năng của một giáo viên ngữ văn; quản lý một lớp học ngữ văn.

Tiếng Anh chuyên ngành Sử HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng giúp sinh viên học được kiến thức về tiếng Anh để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lịch sử Việt Nam và thế giới. Các chủ đề chính trong học phần này bao gồm: lịch sử Việt Nam, lịch sử vương quốc Anh, và các cuộc chiến tranh nổi tiếng trên thế giới.

Tiếng Anh chuyên ngành Địa HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành Địa lý và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản và ở một mức nâng cao hơn trong kỹ năng viết (học thuật) và nói (chủ yếu là thuyết trình – presentation). Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: Địa lý là gì? Các kỹ năng của một giáo viên Địa lý.

Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Thể chất HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành Gíáo Dục Thể Chất và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản. Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: giáo dục thể chất là gì? Các môn thể thao; mô tả cách chơi một số môn thể thao và cách tính điểm.

Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Tiểu học HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 5 bài giảng nhằm cung cấp lượng từ vựng cơ bản nhất về tiếng Anh chuyên ngành Gíáo Dục Tiểu Học và cung cấp kiến thức Ngữ Pháp cơ bản và ở một mức nâng cao hơn trong kỹ năng viết (học thuật) và nói (chủ yếu là thuyết trình – presentation). Học phần còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đọc hiểu thông qua các bài đọc hiểu ở từng bài học, các bài đọc hiểu vừa cung cấp từ vựng, rèn luyện ngữ pháp thông qua các mẫu câu, vừa cung cấp kiến thức chuyên ngành. Mỗi bài đọc hiểu gắn liền với một chủ đề liên quan đến kiến thức chuyên ngành: giáo dục tiểu học là gì? Các kỹ năng của một giáo viên tiểu học; quản lý một lớp học tiểu học; Đặc điểm của học sinh Tiểu học.

Tiếng Anh chuyên ngành Mầm non HP1 & HP2. Học phần được xây dựng với 5 bài giảng để phát triển kiến thức về Tiếng Anh và kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các chủ đề trong phạm vi chuyên môn, qua đó cung cấp cho người học khoảng 200 thuật ngữ  chuyên ngành và những cấu trúc tiếng Anh được sử dụng  nhiều trong lĩnh vực giáo dục Mầm non.

Tiếng Anh chuyên ngành Giáo dục Chính trị HP1 & HP2. Mỗi học phần được xây dựng với 6 bài giảng nhằm cung. Sinh viên sẽ được cung cấp kiến thức về từ vựng và ngữ pháp trong tiếng Anh để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến tình hình chính trị Việt Nam và thế giới. Sinh viên còn được phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, và dịch thuật thông qua các chủ đề chính trong bao gồm: hệ thống chính trị, nền kinh tế Anh, Mỹ, và các vấn đề lớn trên thế giới.

Last Updated on Thursday, 05 May 2011 03:41
 
 Tin Đào Tạo 

Tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ

  Tầm quan trọng của môn ngoại ngữ Trong thời kỳ hội nhập và với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì ngoại ngữ - phổ biến là tiếng Anh -  có một vai trò vô cùng quan trọng. Vì thế, Đảng và...
 

 Thông báo Họp 

KIỂM TRA GIỮA KÌ BỔ SUNG

Những sinh viên học phần II không tham dự kiểm tra giữa kỳ CÓ LÝ DO CHÍNH ĐÁNG (đã gửi đơn lên Văn phòng Tổ Ngoại Ngữ) sẽ được kiểm tra bổ sung vào 08 giờ 30 sáng ngày thứ 6 16.5.2014. Đề...
 

 Trực Tuyến 

We have 1355 guests online

bogddt
1275359468_Book
1275359498_adept_installer
Bộ GD & ĐT
Cục ĐT với nước ngoài
Giáo Trình
Học Qua Bài Hát
Thư Viện Phần Mềm
Từ điển Oxford