Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
  
Thông báo

Breadcrumb cho trang

Trang chủ Biểu mẫu
Biểu mẫu
Các biểu mẫu giải quyết công việc của Phòng PDF. In Email
Thứ sáu, 10 Tháng 2 2017 01:51

Đơn đề nghị (yêu cầu) xử lý công việc

Đơn đề nghị chuyển điểm và miễn học phần (dành cho sinh viên)

Đơn đề nghị điều chỉnh điểm (dành cho cán bộ)

Lưu ý: Khi nộp đơn tại Phòng KT&ĐBCL đề nghị anh (chị) xem kỹ, điền đầy đủ và chính xác thông tin vào đơn. Phòng KT&ĐBCL sẽ không tiếp nhận và xử lý đối với những đơn: không theo mẫu, không có thông tin đầy đủ, rõ ràng.